TEL: +66(0) 646 396 954

Bichon Cafe’ & Lounge (บีชอง คาเฟ่ แอนด์ เลาจน์ )

 

Cafe’ & Lounge

ให้บริการร้านคาเฟ่ และห้องรับรองผู้โดยสารแก่ลูกค้าโดยเน้นรูปแบบเรียบหรู บรรยากาศคงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย บริษัทฯ ใส่ใจในทุกขั้นตอนในการคัดสรรนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารให้แก่ผู้รับบริการตามมาตรฐาน

Coffee and Beverage

ให้บริการเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวและของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารในระหว่างรอเดินทางภายในอาคารผู้โดยสารขาออกทั้งในและนอกประเทศ

Convenience Store

ให้บริการจัดหาสินค้า และผลิตภัณฑ์อุปโภคต่างๆที่สำคัญแก่บุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ในสนามบินและผู้โดยสารที่ใช้บริการในท่าอากาศยาน

Meet and Greet

งานบริการพนักงานรับ-ส่งสัมภาระของผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้โดยสารเรื่องการขนต่อสัมภาระ ณ จุดที่พักอาศัยและโรงแรมมายังท่าอากาศยาน